Vážení zákazníci a obchodní partneri,

vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu v záujme ochrany Vášho zdravia a zdravia našich zamestnancov prijímame dočasné opatrenia vo forme obmedzenia osobného kontaktu v celom našom výrobnom závode Turany:

  • Všetky návštevy sú pre verejnosť, zákazníkov a obchodných partnerov vo všetkých priestoroch našej spoločnosti zakázané
  • Výroba výrobkov a ich expedícia sa realizuje bez zmien v štandardnom procese
  • Nakládka výrobkov prebieha v čase od 7.00 hod. do 16.00 hod. pre zákazníkov len odber na faktúru
  • Hotovostné platby sú zrušené
  • Prevádzka pre maloobchod je zrušená
  • Pri dodávkach výrobkov žiadame aby Vaši zamestnanci rešpektovali pokyny našich zamestnancov a pri vstupe do areálu používali ochranné rúška a rukavice
  • Osoby v areáli spoločnosti sú povinné používať ochranné rúška a rukavice

Snahou našich zamestnancov bude v maximálne možnej miere zabezpečiť dodávky výrobkov podľa Vašich požiadaviek, avšak v prípade meniacej sa situácie Vás žiadame o toleranciu pre prípadný dlhší čas dodania.

Pevne veríme, že súčasnú neľahkú situáciu sa nám spoločne podarí prekonať zodpovedným prístupom, prevenciou a ohľaduplnosťou sa život vráti do normálu.

Ďakujeme za pochopenie

Chyžbet Sk, s. r. o., Budovateľská 1234, 038 53 Turany

043/4291 021, 0911 320 227-8, obchod@chyzbet.sk

Adam Lyš, konateľ v. r.