Slovenský produkt zo slovenských surovín

Celý proces výroby zámkovej dlažby je sústredený v obci Turany (okres Martin).

ŤAŽBA

Surovinový základ stojí na ťažbe kameniva z rieky Váh. Vyťažený materiál má výborné vlastnosti pre ďalšie spracovanie.

PROCES DRVENIA

Navezené kamenivo je premývané vo vlastnej linke a výsledná surovina je drvená priamo vo fabrike. Drvič produkuje surovinu v požadovanej hrúbke a veľkosti pre ďalšie triedenie a výrobu

TRIEDENIE A VÝROBA

Kamenivo sa zmenilo na polotovar, ktorý je podľa potrieb výroby ďalej spracovávaný a vymývaný podľa určenia pre konkrétny produkt.

NIE JE TO LEN TECHNOLÓGIA

Fabrika je vybavená modernými linkami a strojmi. No stroje a technológie sú len veci. Dušou fabriky je kolektív pracovníkov, ktorí nie sú len obsluhou, či šoférmi. Je to lojálny tím skvelých ľudí, z ktorých každý rozumie svojej úlohe a jej dôležitosti v celom procese.

LABORATÓRIUM

Výrobný závod v Turanoch je vybavený laboratóriom, v ktorom sa nepretržite monitoruje kvalita výrobkov. Jednotka tiež prispieva k inováciám a zlepšovaniu chemických a mechanických vlastností výrobkov.

LISOVANIE

Zmes pre každý výrobok je starostlivo zmiešaná s betónom a prídavnými zmesami farieb a prostriedkov, ktoré dávajú výslednému produktu charakteristické vlastnosti. Precízne postupy od navážky, lisovania vo vibrolisoch, sušenia, balenia sú denne pod drobnohľadom technologického dozoru, aby si každý jeden kus dlažby zaslúžil svoj certifikát. Pri výrobe používame vysokokvalitný slovenský cement od renomovaného výrobcu Cementáreň Ladce.

SKLAD A DISTRIBÚCIA

Výrobky na paletách skladujeme priamo v areáli. Vďaka dopytu predovšetkým veľkodistribútorov stavebného materiálu je v sklade rušno a jeho rozloha zaberá viac než polovicu areálu. Disponujeme vlastnými zariadeniami na nakladanie a prepravu, niekoľkými kamiónmi so zdvižnými ramenami. Logistiku pre uspokojenie veľkých odberateľov, až po tých príležitostných hobby zákazníkov zabezpečuje naše obchodné oddelenie.